Heggen ungdomsboliger Follebu

Her har vi levert følgende:
– Sanitæranlegg
– Varmeanlegg m/brønnpark og varmepumpeanlegg
– Ventilasjonsanlegg
– Sprinkleranlegg
– Automatikk og teknisk koordinering