Haug og Ruud VVS AS Oskar Skoglys veg 2 2619 Lillehammer Telefon: 415 74 040 post@haugogruudvvs.no Haug og Ruud VVS AS – Org.nr: 914 737 613 Haug og Ruud AS – Org.nr. 913 013 999
Ventilasjonsmontører
Jostein Jørstad Ventilasjonsmontør 952 94 669
Tormod Lauvålien Ventilasjonsmontør 468 83 360
Anders Solvang Hjelpearbeider ventilasjon 97789004