Åpenhetsloven - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Norge).

Haug og Ruud VVSs arbeid med åpenhetsloven er organisert rundt felles retningslinjer fra morselskapet Instalco AB.
Instalco AB Divisjons Norges datterselskaper har forpliktet seg til å arbeide med aktsomhetsvurderinger, og rapporterer årlig. Dette gjør vi som et ledd i Instalcos helthetlige arbeide med bærekraft, som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Instalcos arbeid med bærekraft og samfunnsansvar er kontinuerlig og vi har utført aktsomhetsvurderinger med sikte på å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse aktsomhetsvurderinger rapporteringsåret 2022 (link rapport)

For henvendelser vedrørende Haug og Ruud VVS arbeid med åpenhetsloven kan du kontakt på e-post: apenhetsloven@instalco.se