Ingen jobb er for stor og ikke for liten.

Vi utfører alle typer blikkenslagerarbeider, som følgende:

  • Vannbrett, gradrenner, skoddrenner, overgangsbeslag etc.
  • Helbeslåtte piper
  • Båndtekking
  • Veggkledning
  • Gesims/parapet
  • Pipe sokler
  • Takrenner/ nedløp

Vi kommer gjerne på befaring og ser på ditt prosjekt så ta kontakt eller benytt skjema for for å avtale tid.

Haug og Ruud AS – Org.nr. 913 013 999