Storkjøkken og vaskeri
Vi har vært med å bygge Vestre Toten Kommunes nye storkjøkken og vaskeri

Storkjøkken og vaskeri - Vestre Toten Kommune

På oppdrag fra Syljuåsen AS har vi sammen med vårt datterselskap VVS Installasjon Innlandet AS levert komplette rørinstallasjoner tilpasset storskala kjøkken- og vaskeri, med sanitær, slokkeanlegg, nøddusj og trykkluftanlegg, for å nevne noe.

Leveransen inkluderer også et energieffektivt varmepumpeanlegg med 10 energibrønner og reversibel CO2 varmepumpe.